تعرفه لیزر مو‌های زائد برای آقایان

تعرفه لیزر مو‌های زائد برای آقایان در کلینیک زیبایی الماس، به مدیریت دکتر مریم فردوسی:

 

بخشقیمت (تومان)
خط ریش۴۰۰۰۰
پشت گردن۵۰۰۰۰
سینه۱۱۰۰۰۰
شکم۸۵۰۰۰
کل پشت و کمر۱۹۵۰۰۰
کل دست۱۹۰۰۰۰
دست تا آرنج۱۱۰۰۰۰
زیر بغل۷۰۰۰۰
کل پا۲۸۰۰۰۰
پا تا زانو۱۴۵۰۰۰
کشاله و بیکینی۱۵۰۰۰۰
کل بدن آقایان۶۴۰۰۰۰