تعرفه لیزر مو‌های زائد برای خانم‌ها

تعرفه لیزر مو‌های زائد برای خانم‌ها در کلینیک زیبایی الماس، به مدیریت دکتر مریم فردوسی:

بخشقیمت (تومان)
پشت لب۲۵۰۰۰
چانه و گردن۶۰۰۰۰
شقیقه۳۵۰۰۰
کل صورت۷۰۰۰۰
کل سینه۶۰۰۰۰
کشاله ران۵۰۰۰۰
کل باسن۶۵۰۰۰
کمر۶۰۰۰۰
کل دست۱۲۰۰۰۰
دست تا آرنج۸۰۰۰۰
زیربغل۵۰۰۰۰
بیکینی۶۵۰۰۰
خط مایو۵۰۰۰۰
پا تا زانو۱۲۰۰۰۰
کل پا۲۲۰۰۰۰
شکم۶۰۰۰۰
کل بدن خانم‌ها۴۸۰۰۰۰