دلایل ایجاد خط اخم

دلایل ایجاد خط اخم بین ابروها

خط اخم بین دو ابرو می‌تواند در هر سنی ایجاد شود و باعث کاهش زیبایی و شادابی پوست گردد. در این مطلب به برخی از دلایل ایجاد خط اخم اشاره می‌کنیم. به خطوط عمودی که بین دو ابروی شما وجود ادامه مطلب