موارد منع بوتاکس

موارد منع بوتاکس

با افزایش سن، وجود چین و چروک‌ها در پوست طبیعی است اما باعث ایجاد چهره‌ای پیر در فرد می‌شود که با استفاده از تزریق بوتاکس برای جوان‌سازی می‌توان این چروک‌ها را از بین برد. اما برخی افراد به علت شرایطی ادامه مطلب